“بامن حرف بزن”

نویسنده و کارگردان:سینا شفیعی

بازیگران:
رضا بابایی،نیما نوروزی،امیرموسی پور دهقان و عبدالرضا یعقوبی

موسیقی و طراحی صدا:
میثم شفیعی

طراح صحنه:
احمد کتابی،سینا شفیعی
ساخت دکور:
احمدکتابی
گرافیست:
علیرضاعلیشاهی
عکاس:
سجادمولایی
روابط عمومی و تبلیغات:
سیدعلیرضاتقدیری
تهیه کننده:
نوشین شکری

خرید بلیط از سایت
TicketArt.ir

زمان: شهریور و مهرماه ۱۳۹۸_ساعت ۱۹:۳۰
مکان:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز،سالن حیاتی مهر