نمایشنامه خوانی پرومته در زنجیر

نویسنده؛اشیل
مترجم؛شاهرخ مسکوب
کارگردان؛کوروش خزاعی اصل

صحنه خوان؛ملیکا رزاقی
بازیگران؛
حمیدرضاتاج دولتی
نداقربانیان
بهمن بهمندار
کیانوش حاتمی
حمید چشم آور
حسام ایمانی
و کوروش خزاعی اصل

دستیارکارگردان؛مسعود بیگلری
مدیر روابط عمومی؛سیدعلیرضاتقدیری
عکاس؛مروارید ابراهیمی
تشریفات و گیشه؛محمد مردی
پوشش خبری؛الهام یوسفی
موسیقی؛محمد یگانه

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ و ۲۰
کرج،خ مطهری،پردیس تئاتر البرر