باجه

نویسنده:ژان تاردیو
مترجم:تینوش نظم جو
کارگردان:مسعود بیگلری

بازیگران:
عبدالرضا یعقوبی
میلاد زعفرانی

تبلیغات و گرافیک:نیکان هنر ایرانیان باستان{نهاب}

مدیر روابط عمومی:سیدعلیرضاتقدیری

عکاس:مبینا اسماعیل زاده

موسیقی:بردیا سراج

شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۰

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز،سالن حیاتی مهر