نمایش “اسماعیل”

نویسنده و کارگردان:سینا شفیعی

بازیگران:حمیدرضامعدنکن،سحرناز عباس زاده،مهناز میرزایی،بهار نظری،نورانگیز مفخم

مدیرروابط عمومی،تبلیغات و رسانه؛سیدعلیرضاتقدیری

۱۵ لغایت ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز،سالن سیروس صابر

تهیه بلیط بصورت حضوری